ÜRÜNLERİMİZ

Ürünlerimiz Özellikleri ve Kullanım Alanları

MEG ( monoetilen glikol) Nedir?

Kimyasal Yapısı: Kimyasal formülü C2H6O2 olan su,aseton ve alkolde çözünebilen temiz renksiz kıvamlı bir sıvıdır.Donma noktasının düşük, kaynama noktasının ise bu kadar yüksek olması bu maddenin kullanım alanını geliştirmektedir. Emülsiyon boyalarda, sulu sistemlerde donma önleyici olarak. Kazein, jelatin, dekstrin, bazı fenol-formaldehit reçine, alkid reçineleri ve boyar maddeler için çözücü olarak kullanılır.

Kullanım Alanları: Emülsiyon boyalarda, sulu sistemlerde donma önleyici olarak kullanılmaktadır.Boyaya kayganlık ve kullanım kolaylığı vermesi,boyar maddeler için çözücü olarak kullanılması,alkid reçineleri ve diğer çeşitli reçinelerdede çözücü olarak kullanılması bu ürünü geliştirmektedir. Mono etilen glikol ısı-transfer ajanı olarak kullanılmaktadır. Kimya sektöründe nono etilen glikol, çözücü ve donma önleyici olarak kullanılan bir polioldür.Son zamanlarda antifriz olarak, gliserin yerine kullanımı yaygınlaşmıştır.

DEG( dietilen glikol) Nedir?

Kimyasal Yapısı: İki ucuda bir hidroksil grubuyla sonlanan düz zincirli bir dihidrik alkol alifatik bileşiğidir. Kokusuz ve higroskobiktir. Suda çözünür bir sıvıdır, bir çok organik solventle karışır.

Kullanım Alanları: Doymamış poliester reçinelerinin üretiminde, poliüretanlar ve plastikleştiricilerde kullanılır. Nem tutucu ve dehidrasyon ajanları, poliester poliollleri ve yağlayıcı ve çiftleşme ajanları olarak, doğal gaz için bir dehidrasyon ajanı olarak, tekstil boyama ve baskıda bir solvent, hidrolik sıvılarda bir bileşen, emülsifiyer-demülsifiyer ve yağlayıcı olarak kullanılan esterlerin üretimi için hammadde olarak ve petrol rafinasyonunda aromatikler için seçici solvent olarak kullanılır. Tütün endüstrisinde bir nem tutucu olarak ve yapıştırıcı, kağıt, sellofan ve mantar tıpa muamelesinde kullanılır.

Akrilik Asit Nedir?

Kimyasal Yapısı: Formülü CH2=CHCOOH olan kısa zincirli, doymamış asit. Sanayide, asetilen ve karbon monoksitle suyun bir nikel katalizör eşliğinde tepkimesi ya da akrilonitril bileşiklerinin suyla aynşması yoluyla elde edilir.

Kullanım Alanları: Akrilik asitin metil esterleri, akrilat adıyla bilinen polimerlerin üretiminde kullanılır. Genel olarak levha, boya, orlon, elyaf, iplik, cam ve pleksiglas gibi malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Akrilik bileşenlerinin kimyasal senteziyle elde edilen plastik ve reçine gibi maddelerin elde edilmesinde kullanılan Akrilik, kimyasal sentez neticesinde çeşitli yağ türlerinin elde edilmesinde de kullanılır. Bu şekilde elde edilen akrilik maddelerin esnek, saydam, mat, sert ve yumuşak bir yapısı olmaktadır. Sıvı şeklinde de üretilebilen akrilik, optik malzemeler, dokuma elyafı, yapıştırıcılar, mücevherler, yapı malzemeleri ve kaplama malzemeleri gibi ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır.Bunların yanı sıra Yapı kimyasallarında Polikarboksilat üretiminde kullanılır.

Polyoller Nedir?

Kimyasal Yapısı: Poliüretan sektöründe rigid, flexiable ve diğer tüm akla gelen sistemler için yapılan tüm formülasyonlar da baz polyol dediğimiz komponentler mutlaka yer alır Polyol = OH miktarı İzosiyanat = NCO miktarı İzosiyanat ile poliollerin karışım oranı (ratio) : İzosiyanat / Polyol => 66, 38 / 100 =0, 66’dır.

POLİÜRETAN NEDİR: . Poliüretan köpükler ya da poliüretan esaslı ürünler iki ana malzeme ile bunları kimyasalreaksiyona sokan katalistler ve kabarmalarını (köpürme)sağlayan ajanlardan oluşur.Bu iki ana malzeme:I. Bileşen (Component A) : Poliol SistemII. Bileşen (Component B) : İzosiyanatPoliol Sistem: Polieter veya poliester bazlı poliollerle, bunların içerisine uygun oranlardakonulan katalist, silikon, renklendirici, kabartıcı ajan ve diğer kimyasalların oluşturduğu bir karışımdır. Bu karışımlar bünyelerinde serbest hidroksil (OH) taşırlar.İzosiyanat : Poliol sistemle karıştırıldığında onunla ekzotermik reaksiyona giren ve bünyesinde serbest NCO taşıyan kimyasallardır. İzosiyanatlar taşıdıkları NCO yüzdesine (sayısına) göre tanınır ve adlandırılırlar.

Gliserin Nedir?

Kimyasal Yapısı: Formülü CH 2 OH- CHOH-CH 2 OH olan renksiz, kokusuz alkoller sınıfından bir sıvı. Kimyaca adı 1,2,3 propantrioldür.Kıvamlı bir sıvı olup, tatlıdır. Saf gliserin 18,6°C’de erir ve 290°C’de birazı bozunarak kaynar. Yoğunluğu 1,26 gr/cm 3 olup, suda her oranda çözünür.

Kullanım Alanları: •Gıda ve içeceklerde nem tutucu, çözücü ve tatlandırıcı olarak kullanılır ve gıdaların korunmasına yardımcı olur. •Dondurmada yapıyı düzeltir. •Düşük yağlı gıdalarda dolgunlaştırıcı, likörlerde kalınlaştırıcı olarak kullanılır. •Şeker yerine kullanılmaktadır. Tatlılık oranı sukrozun %60'ına denk gelmektedir, kalorisi sofra şekerininkine denktir, ancak kandaki şeker seviyesini yükseltmez. •Öksürük şuruplarında kullanılır. •Şeker hastalığında dıştan deriye uygulanan merhemlerde bulunur. •Kabızlıkta fitil olarak kullanılır. •Kişisel bakım ürünlerinde çözücü ve yağlayıcı olarak kullanılır. Çoğu diş macunu, ağız gargaraları, cilt bakım ürünleri, traş kremleri, saç bakım ürünleri gliserin içerir. •Sabunculukta ikinci madde olarak kullanılır. •Mum yapımında kullanılır. •Nargile tütünlerinde nem tutucu olarak kullanılır.

IPA(izopropil Alkol) Nedir?

Kimyasal Yapısı: İzopropanol olarakta bilinen izopropil alkol; berrak, etanol ve aseton karışımı bir kokuya sahip; yanıcı karakterde bir alkoldür. Su, etanol, aseton, kloroform ve benzen ile her oranda çözelti oluşturmakta, sekonder alkollerin tüm tipik reaksiyonlarına maruz kalabilmekte, güçlü okside edici ajanlarla kuvvetli tepkimeler vermektedir. Birçok uygulamada düşük maliyetli solvent olarak kullanılan izopropil alkol, solvent özellikleri ve evaporasyon hızı bakımından etil alkole benzemektedir

Kullanım Alanları: Kozmetik, saç tonikleri, parfümler, cilt losyonları, saç boyama durulayacıları, cilt temizleyiciler, deodorant, oje, şampuan, saç spreyleri, oda spreylerinin formulasyonlarına katılmaktadır. Kaplama ve boya solventi olarak; çimento, astar boya, boya ve mürekkep üretiminde uygulama bulmakta, sıvı sabun ve deterjanda temizleme ve kurutma ajanı olarak görev görmektedir

TEA %85 ve %99 Nedir?

Kimyasal Yapısı: Kendine has kokusu olan, kıvamlı sıvı formunda, şeffaf, renksiz veya hafif sarı renkte bir hammaddedir.

CAS NUMARASI: 102 – 71 – 6

KİMYASAL FORMÜLÜ: (HOCH2CH2)3N

MOLEKÜL AĞIRLIĞI: 149,19 GR / MOL

TİCARİ İSMİ: TRİETANOLAMİN ( TEA )

Kullanım Alanları: deterjan başta olmak üzere birçok endüstriyel ürünlerde PH ayarlamada ve temizleme kullanılır. Bilhassa sıvı deterjan üretimlerinde, yağ çöz ve kir çöz formüllerinde çok kullanılır. Ayrıca tarım sektöründe bazı kimyasal hammaddeleri su bazlı çözücü ürünler haline getirilmesinde de kullanılır.

Nötralize edici ajan olarak olarak bulaşık deterjanında, sıvı sabun bazlı deterjan formülasyonlarınde ve transparan çam yağ bazlı dezenfektanlarda emülsifiye edici bir etkiyle, suda çözünen Tea sabunlarını oluşturmak için;

Beton öğütmede yardımcı ajan olarak;

Tekstilde kullanılan yüzey aktiflerin üretiminde;

Araba yıkıma şampuanlarında, parlatıcı waxlarda, korozif olmayan yağ giderici deterjanlar, sıvı çamaşır deterjanları ve çok yönlü kullanılan temizleyicilerde nötralize edici ajan olarak kullanılır

Adipik Asit Nedir?

Kimyasal yapısı : Adipik asit 6 karbonlu düz zincirli bir dikarboksilik asittir. Suda az çözünür, alkol ve asetonda çözünür. Ticari adipik asidin neredeyse tamamı iki ayırıcı oksidasyonla siklohekzandan üretilir. Siklohekzanon ve siklohekzanol üreten birinci oksidasyon, siklohekzan ve oksijenin kobalt ve mangan katalizörleri varlığında 150-160 oC’de reaksiyonudur. Sonra bileşenler nitrik asit veya nitrik asit olmadan reaksiyonu ilerletirler. Adipik asit iki karboksil grubuna sahiptir. l

Kullanım Alanları:Adipik asidin % 90’ını sanayide hekzametilendiaminle polikondensasyonuyla naylon üretimi için tüketilmektedir. Ağırlıklı olarak, elyaflar ve plastikler için nylon 6,6 polimerinin üretimi için kullanılır. Naylon protein benzeri bir yapıya sahiptir, halılarda (keçelerde), otomobil dış lastik kord ve giyim eşyasında uygulamalar için liflerin içerisine daha fazla işlemden geçirilebilir. Adipik asit plastikleştirici ve yağlayıcı komponentlerin üretiminde kullanılır. Poliüretan sistemler için poliester poliollerin üretiminde kullanılır. Teknik kalite adipik asit, plastikleştiricileri üretmek için, esneklik katmak için ve doymamış poliesterlere esneklik vermek için kullanılır. Rigit ve esnek köpüklerin üretiminde, tel kaplayıcıların, elastomerlerin ve yapıştırıcıların üretiminde kullanılır, alkid reçinelerinin fleksibilitesini artırır, kağıt kimyasalları endüstrisi için ıslak kuvvetli reçinelerin üretiminde ve sentetik yağlayıcılar ve yağların üretiminde kullanılır.

Stearik Asit Nedir?

Kimyasal Yapısı: CH 3 (CH 2 ) 16 COOH formülüyle gösterilen doymuş bir yağ asidi. Çoğu hayvan ve bitkiden elde edilen katı-sıvı yağlarda, ekseriya gliserid stearin şeklinde bulunur. Stearik asit ve bileşikleri, özellikle tuzları(stearatları) ticari önemi haizdirler. Uzun zincirli alkol esterleri, mum olarak bilinmektedir.

Kullanım Alanları: Diğer monohidrik ve polihidrik alkollerin esterleri, vernik imalinde ve iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin üretiminde kullanılmaktadır. Alkali metal tuzları suda çözünebilir. Metalik stearatlar petrol gres yağlarının terkibinde bulunmaktadır. Çinko setearatlar kozmetikte, diğer metal tuzları boyalarda, eczacılıkta ve mantar öldürücü imalatında kullanılır. Stearik asit amidleri, su geçirmez kumaşların imalatında kullanılır. Stearik asit hayvani yağlardan hidrolizle elde edilir. Ticari ürün ekseriya stearik, palmitik ve diğer yağ asitlerinin bir karışımıdır. Bunların yanı sıra Tekstilde yumuşatıcı yapımında da kullanılan stearik asit,kauçuk sektöründe de kullanılmaktadır. Kalsit kaplamada yapımının önemli etken maddelerindendir.

Birden fazla çeşidi olmakla beraber tüm cesitleri firmamız tarafından temin edilmektedir.

Oleik Asit Nedir?

Kimyasal Yapısı: Formülü C 17 H 33 COOH’dır.İki kristal yapıya sahiptir. Alfa oleik asit 13,4°C’de, beta oleik asit ise 16,3°C’de erir. Molekülde, dokuz ila onuncu karbonlar arasında bir tane çift bağ vardır. CH 3 -(CH 2 ) 7 CH=CH-(CH 2 ) 7 CO 2 H. Oleik asit suda çözünmez, Alkolde az miktarda, eter ve organik çözücülerin birçoğunda çok iyi çözünür. Oleik asit, asitlerin özelliğini gösterir. Doymamış olduğu için de katılma reaksiyonları verir.

Kullanım Alanları: Oleik asit, yağların hidrolizinden elde edilir. Bundan sonra düşük basınç altında fraksiyonlu destilasyon yapılarak asit saflaştırılır. Oleik asit, sabun imalatında, cila yapımında, tıpta tekstil ve deri endüstrisinde kullanılır. cila üretiminde, seramik endüstrisinde, kağıt endüstrisinde mürekkep üretiminde kullanılmaktadır.

Koko Yağ Asidi Nedir?

Kimyasal Yapısı: Endüstriyel üretimde yağ asitleri yağlardaki (trigliseritler) ester bağının hidrolizi ve gliserolun ayrılması ile elde edilir.

Kullanım Alanları: Kozmetikte kullanımıda mevcuttur. Palm yağı bitkisinden elde edilir.

Sitrik Asit Mono/anhy Nedir?

Kimyasal Yapısı: Birçok meyvede ve sebzede serbest durumda ya da potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi.

Sitrik asiti önemli kılan özelliklerinden biri de çok değerlikli metal iyonları ve şelatları oluşturacak pek çok kompleksler vermesidir. Bu önemli özelliğinden dolayı sitratlar veya sitrik asitler metal bulaşmasının kontrolünde kullanılmaktadır. Tek olarak renkli olan metal iyonu sitratla birleşim halindeyken tamamen renksiz veya az renkli nitelikte olmaktadır. Sitrik asit ile metal iyonları şelat oluşturarak kararlı kalabilirken metal iyonlarının varlığında organik moleküller katalitik olarak bozulabilir.

Kullanım Alanları: Endüstriyel uygulamalar ve farklı gıda alanlarında kullanımı oldukça yaygın olan Sitrik asit özellikle sitrat karbonatlı ve karbonatsız içeceklerde daha çok kullanılmaktadır. Düşük kalorili içecekler, meyve suyu ve susuzluk giderici içeceklerde Sitrik asit, tek olarak ya da sitrat tuzlarıyla birlikte kullanılır ve tat verici olarak faydalanılır. Bunun dışında endüstriyel üretimde Sitrik Asit, şekerlere ekşilik vermek amacıyla eklenir.

Sodyum Hidrosulfit Nedir?

Kimyasal Yapısı: SHS (%74-%78, % 90 Zayıf sülforumsu kokulu kristal tozdur. Suda çözünür, alkolde çözünmez. Çözeltileri asidiktir. Bu ürün normal atmosferik koşullarda stabildir ancak sıcak su veya asitin içinde bozunur

Kullanım Alanları:

Tekstil Sektöründe: Sodyum hidrosülfit, boyama sonrası elyaf üzerinde kalan boyayla redüktif reaksiyon vererek fazla boyanın elyaf üzerinden uzaklaşmasını sağlar ve dolayısıyla haslığı artırır. Elyafın tekrar boyanabilmesi için üzerindeki boyanın sökülebilmesini sağlar. Boyama esnasında kullanılan tüm ekipmanların temizliğinde kullanılır. Ayrıca suda çözünmeyen vat boyalar ve sülfür boyalarıyla redüktif reaksiyon vererek boyaların suda çözünebilen ‘leuco’ formuna dönüşmesini sağlar. Pamuk ve yünün ağartılmasında önemli rol oynar.

Kağıt Sektöründe: Kağıt hamurunun ağartılmasında kullanılır. Ağartma işlemi kağıdın gücünü etkilemez. Gıda sektöründe şerbet ve maltozu ağartmak için kullanılır. Bunların dışında, su şartlandırmasında, demir iyonlarının uzaklaştırılmasını sağlayarak minerallerin ağartılmasında, kimyevi madde üretiminde sülfonlaşma ajanı ve sodyum kaynağı olarak ve gazların saflaştırılmasında kullanılır.

DMF Nedir?

Tanımı: Renksiz, hafif kokulu sıvı.

Ambalaj birimi : 290 kg.lık sac varil

CAS No: Bilgi

Kullanım Alanları: Polimer ve reçine çözücüsü olarak

· Kimyasal reaksiyonlarda katalist olarak

· Gaz obsorbsiyonunda

· Elektrolit çözücüsü olarak

· Ekstraksiyonlarda solvent olarak

· Üretimde ham madde olarak

· Kristalizasyonlarda çözücü olarak

· DMF’nin güçlü çözücü özelliğinden en çok film ve elyaf yapımında, ayrıca yapıştırıcı ve kaplama formülasyonunda faydalanılır

DMF’nin çözücü olarak kullanılması, pratik çalışma viskozitelerinde DMF’nin daha fazla katı madde çözebilmesi nedeniyle düşük fiyatlı solvent kullanımından daha fazla ekonomiktir

· DMF özellikle, vinil polimerleri, üretanlar, epoksi reçineleri, poliakrilonitril ve poliamidler ile etkili bir çözücüdür. Yüksek saflıkta olması ve seçici çözücülük özelliği sayesinde DMF, örneğin asetilenin uzaklaştırılması veya kazanılması

Lesitin Nedir?

Kimyasal Yapısı: Genel olarak yumurta sarısından ve bazen de soya fasulyesinden elde edilen diğer bir adı ise fosfatidilkolin olan bir karışımdır. Lesitin, soya filizinden un üretimi esnasında ya da soya bitkisinden soya yağı üretimi esnasında bir yan ürün olarak meydana çıkar ve içeriğinde glokolipidler, trigliseridler ve fosfolipidler bulundurur

Lesitin birçok gıdada emülgatör (emülgatörler yağın su fazından ayrılmasını engellerler) olarak kullanılır. Doğal olarak lesitin bakımından zengin olan gıdaların bünyesindeki yağ oranı da yüksektir; yumurta, sığır ciğeri gibi. Fakat yerfıstığı, sığır bifteği, bazı meyve ve sebzeler daha az lesitin ihtiva ederler. Lesitin kimyasal olarak Fosfatidil kolin' dir (bir fosfolipid'dir). Fosfolipidler vücuttaki bütün hücrelerin ihtiyaç duyduğu hücre zarındaki yapı taşlarıdır. Fosfolipidler hücre zarının sertleşmesini önlerler. Lesitin, hücreleri oksidasyona karşı korur, insanlarda beyni çevreleyen koruyucu zar olarak görev yapar.

Maltodextrin Nedir?

Görünüşü: Beyaz, hazmı kolay bir tada sahip serbest akışkan toz

Kimyasal Adı: Artificial gum; Starch gum; Tapioca; Vegetable gum

Ambalaj Şekli: 25 Kg Çuvallarda

Kimyasal Formülü: C6nH(10n+2)O(5n+1)

Kullanım Alanları: Glikoz şurubu veya glikoz polimeri olarak da bilinir. Ticari olarak nişastanın kısmen parçalanması ile elde edilir. Gıda endüstrisinde kıvam verici olarak kullanılır. Glikoz veya sükrozdan daha az tatlı olduğundan besine aşırı tatlı tat oluşturmaksızın daha faza miktarda katılabilir. Böylece besin, enerjiden daha yoğun hale getirilebilir. Sporcu içeceklerine ve bebek mamalarına tatlandırıcı olarak katılmaktadır. Düşük kalorili tatlandırıcıların bileşiminde yoğun tatlı tat veren aspartam, sakarin gibi yapay tatlandırıcılarla karışım halde kullanılmaktadır

Maltodekstrin, bakteriyel alfa amilaz gibi enzimlerin yer aldığı kontrollü nişasta hidrolizi sırasında elde edilen nişasta ile glukoz arasında bir ara ürün olup, arzu edilen 4-30 arası DE' ye sahip olması için ilave konverziyon işlemlerine uğratılmaktadır.

Sorbitol Nedir?

Formül: C6H14O6

Erime noktası: 95 °C

Yoğunluk: 1,49 g/cm³

Molar kütle: 182,17 g/mol

IUPAC numarası: (2S,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexol

Kaynama noktası: 296 °C

Yapay tatlandırıcı. Glikoz ve früktozun indirgenmesi ile oluşan 6 karbonlu bir şeker alkoldür. Sorbitol de glikoz kadar kalorik değere sahiptir. Ancak yavaş emilir ve açlığın oluşmasını geciktirir. Glikoz formunda kullanılabilir, karbonhidrata çevrilir. Fazla kullanımı gastrointestinal rahatsızlıklara ve diyareye neden olur.

Nonilfenol Etoksilat Nedir?

Kimyasal Yapısı:NP Serileri Suda çözündüklerinde herhangi bir iyon oluşturmazlar.Su sertliğinden etkilenmeleri önemli özelliklerindendir.Aynı zamanda iyi bir yıkama maddesidir.Alkali ortamda temizlenmesi gereken malzemelerin temizliğinde kullanılır.Anyon aktif maddelere kıyasla daha az köpürürler.Suyun yüzey gerilimini azaltırlar.Yağlı kirlerin çıkarılmasında oldukça etkilidirler.Düşük sıcaklıklarda bile iyi performans gösterirler. NP 4-6-10 serileri mevcuttur

Kullanım Alanları: Çamaşır suyu üretiminde; tekstilde ağartma işlemlerinde; dezenfektan olarak; su ve atık su arıtmada; suların klorlanmasında; kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır.